Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de nationale energie- en klimaatdoelstellingen.

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), relevante kennis en ervaringen beschikbaar zijn en gedeeld worden. Daarvoor onderhouden we platforms als de Klimaatmonitor en het Lokaal Klimaatportaal met het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid. Met deze platforms bedienen we vele duizenden gebruikers.

Voor thema's als Bedrijven, Mobiliteit en Gebouwde Omgeving werken we intensief samen met collega’s binnen Rijkswaterstaat en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die ook kennis en aanpakken voor decentrale overheden ontwikkelen.

Gebruik het Contact om contact op te nemen met de medewerkers van Lokaal energie- en klimaatbeleid.

Schakeldag 2019 - 25 juni ‘s Hertogenbosch

U kunt zich nu aanmelden voor de Schakeldag 2019, hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Beleidskader

 • Energieagenda
 • SER-Energieakkoord
 • Klimaatagenda
 • Green Deals
 • Europees en mondiaal

Thema's

 • Gebouwde omgeving
 • Hernieuwbare energie
 • Openbare verlichting
 • Klimaatneutrale steden
 • Energiebesparing Bedrijven
 • Mobiliteit
 • Klimaatadaptatie
 • Financiering

Kennisdelen

Monitoring

dashboard