Green Deals

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel. De Rijksoverheid kan dan helpen de knelpunten op te lossen met een Green Deal.

Green Deals zijn specifieke afspraken tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en/of andere overheden. Een Green Deal is bedoeld om knelpunten weg te nemen. Dit kunnen knelpunten zijn op het vlak van wet- en regelgeving, het ontbreken van marktprikkels, innovatie en/of netwerkvorming.

De Green Deal-aanpak is een instrument binnen het Groene Groei beleid. Op de website van de Green Deals leest u meer over de aanpak en welke Green Deals al zijn afgesloten.


Green Deals