Samenwerkingsprogramma's

In januari 2009 is het Covenant of Mayors (CoM), een initiatief van de Europese Commissie, van start gegaan. Door het CoM te tekenen bevestigen gemeenten dat ze verder willen gaan dan de 20x20x20-doelstelling van de Europese Unie. De 20x20x20-doelstelling houdt in 20% vermindering van CO2-uitstoot en 20% duurzame energie in 2020.

Rijkswaterstaat is toegetreden tot het CoM als supporting structure voor Nederland. Dit houdt in dat zij Nederlandse gemeenten support om toe te treden tot het convenant. De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat is erkend als monitor voor de Nederlandse deelnemers aan het CoM. Het CoM beschouwt de monitor als best practice in Europa.

Er zijn inmiddels 20 Nederlandse gemeenten toegetreden. Lees meer op de website van het Covenant of Mayors.

Ook toetreden? Meer weten?

Neem voor het Covenant of Mayors contact op met René Schellekens, e-mail: rene.schellekens@rvo.nl.
Neem voor de Klimaatmonitor contact op met Gert Nijsink, e-mail: gert.nijsink@rws.nl.

Uit dit beleid vloeien enkele (internationale) programma's en websites:

ManagEnergy

ManagEnergy is een initiatief van het Intelligent Energy - Europe (IEE) programma van de Europese Commissie. Ze bieden ondersteuning aan en wisselen kennis uit tussen spelers uit de publieke sector en hun adviseurs. Het gaat om de thema’s energie-efficiëntie en duurzame energie op lokaal en regionaal niveau. Op hun website staan praktijkervaringen per thema (in de rechterkolom) en een aparte educatiepagina. Er is ook een kids corner met projecten voor en door kinderen.

Energy Cities

Energy Cities is de Europese Associatie van lokale overheden die hun eigen Energie Toekomst uitvinden. Op de site van Energy Cities verschijnt nieuws uit de EU en worden bijeenkomsten van en voor Europese steden aangekondigd.