Europese Unie

De Europese Unie (EU) heeft in 2010 het 10-jarenplan Europa 2020 opgesteld. Hierin staan afspraken over economische groei en werkgelegenheid. Nederland heeft al vooruitgang geboekt.

Als het gaat om energie-efficiëntie gelden er Europese regels voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze regels zijn concreet van toepassing bij de aanschaf van producten en diensten. Daarnaast hebben (decentrale) overheden een voorbeeldfunctie voor de energie-efficiëntie van hun eigen gebouwen. Deze voorbeeldfunctie is op twee manieren expliciet gemaakt:

  • in openbare gebouwen moet het energielabel zichtbaar worden opgehangen
  • overheden moeten nieuwbouw al vanaf 2018 energieneutraal realiseren. Lees meer op de website van RVO.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van Europa Decentraal.


flag_yellow_high