Het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid

In het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid zijn zeven besloten groepen, die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen en andere (semi)overheden. Op dit interactieve platform kunt u kennis en ervaringen delen op het gebied van lokaal energie- en klimaatbeleid, met duizenden energie- en klimaatprofessionals. Rijkswaterstaat beheert de groepen.

Het netwerk is onderdeel van het Lokaal Klimaatportaal met een openbaar nieuwsplein. In het Lokaal Klimaatportaal vindt u allerlei kennis, nieuws en tools over klimaatmitigatie én klimaatadaptatie. Het Lokaal Klimaatportaal geeft ook toegang tot de Klimaatmonitor.