Andere netwerken en social media

Het Lokaal energie- en klimaatbeleid heeft een eigen digitaal netwerk. Er zijn verschillende andere digitale netwerken om kennis over energie en klimaat te delen.  Rijkswaterstaat is ook actief via Twitter en LinkedIn.

De Nederlandse Klimaatcoalitie

Op de site van de Nederlandse Klimaatcoalitie vindt u inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van klimaatneutraal ondernemerschap. Daarnaast is dit platform dé plek van de deelnemers van de Nederlandse Klimaatcoalitie: deze organisaties, bedrijven en instellingen hebben de ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen. Rijkswaterstaat is niet de beheerder van dit netwerk.

Energieplein20

Energieplein20 is een landelijke kennisuitwisselingsplatform met onpartijdige en toepasbare informatie en tools voor iedereen die kansen wil benutten voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor marktpartijen, initiatiefnemers, gemeenten en andere professionals. Hier kunt u netwerken, discussiëren, samenwerken en bouwen aan nieuwe kennis. Rijkswaterstaat is niet de beheerder van dit platform.

ROM-netwerk

ROM-netwerk is een gemeentelijk kennis- en discussienetwerk voor alle onderwerpen binnen het fysiek domein, waaronder: Ruimte, Wonen, Milieu, Afval, Kwaliteit VTH, Mobiliteit, Elektrisch rijden, Water, Groen en Klimaat. Het netwerk is primair voor medewerkers van gemeenten en medewerkers van organisaties van gemeenten (zoals milieudiensten). Ook raadsleden, wethouders, stadsregio's en samenwerkingsverbanden kunnen toegang krijgen tot het netwerk.
Rijkswaterstaat is niet de beheerder van dit netwerk.

Omgevingsdienst NL

Omgevingsdienst NL is de vereniging van de 29 omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in Nederland. Deze omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur. De omgevingsdiensten hebben voor al deze activiteiten deskundigheid in huis of beschikbaar.

Kennisnet is het online netwerk van de omgevingsdiensten van Omgevingsdienst NL. Kennisnet is alleen toegankelijk voor medewerkers van de 29 omgevingsdiensten in Nederland en samenwerkende overheidsinstanties (gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, etc.). Rijkswaterstaat is niet de beheerder van dit netwerk.

Twitter

@klimaatbeleid is het twitteraccount van het Lokaal energie- en klimaatbeleid. We volgen relevant nieuws op het gebied van klimaatbeleid en proberen we zoveel mogelijk interessante lokale projecten te delen. Wilt u zeker weten dat we uw lokale project zien, noem @klimaatbeleid in uw lokale klimaat-tweets.

Andere interessante accounts om te volgen zijn: @klimaatagenda, @klimaatcoalitie en @ZuinigLicht.

LinkedIn

Op LinkedIn zijn we o.a. actief in de volgende groepen: Klimaatagenda en Lokaal Klimaatbeleid.

Youtube

Op youtube zijn we te vinden via MinIenW.