Monitoring

Lokaal energie- en klimaatbeleid is gericht op concrete lokale en regionale doelstellingen als energiebesparing, CO2-reductie en opwek van hernieuwbare energie. Bij het monitoren van deze doelstellingen neemt Rijkswaterstaat decentrale overheden veel werk uit handen. De monitoringgegevens die Rijkswaterstaat beschikbaar stelt, helpen niet alleen bij het verantwoorden en evalueren van energie- en klimaatbeleid, maar ook bij het ontwerpen en bijsturen ervan.