Klimaatmonitor

Om op lokaal en regionaal niveau te kunnen sturen is gedetailleerd inzicht in de energieprestaties van de lokale samenleving nodig. Rijkswaterstaat helpt gemeenten en andere geïnteresseerden door veel relevante lokale energie- en klimaatgegevens te verzamelen. Rijkswaterstaat voegt deze overzichtelijk samen in de Klimaatmonitor via een aantrekkelijk en interactief dashboard.

Klimaatmonitor

De Klimaatmonitor brengt gemiddeld ca. 90 % van het finale energiegebruik en de opwek van Hernieuwbare Energie per gemeente in beeld. Het energiegebruik is o.a. gebaseerd op de meterstanden van gas- en elektriciteitsmeters. De Klimaatmonitor rekent deze energiegebruiken om naar CO2-uitstoot.

Daarnaast bevat de Klimaatmonitor vele honderden onderliggende indicatoren op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Voorbeelden zijn de trends in geregistreerde zonnepanelen, elektrische voertuigen, laadpalen en energielabels van woningen en utiliteitsbouw. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd en weergegeven in de meest recente gemeente-indeling.

Training en college- of raadspresentatie

Om u te helpen de Klimaatmonitor optimaal te gebruiken biedt Rijkswaterstaat in-company trainingen aan. In deze training krijgt u inzicht in de ontwikkeling van het energiegebruik, de opwek van hernieuwbare energie en de CO2-uitstoot in uw gemeente, regio of provincie. U leert zelfstandig te werken met de Klimaatmonitor, zodat u zelf presentaties en rapportages naar wens kunt samenstellen. In overleg met u ontwerpt Rijkswaterstaat de training op maat en geeft deze op een locatie naar wens.

Rijkswaterstaat wordt ook regelmatig gevraagd om een toelichting op de lokale of regionale gegevens te geven tijdens informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden en raads- of statencommissies.

Contact

Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met Gert Nijsink of Simon Lubach; e-mail: LKA@rws.nl.