Gebruikers Klimaatmonitor

De Klimaatmonitor trekt maandelijks duizenden bezoekers en wordt veel gebruikt door gemeenten, regio’s en provincies. Ook adviesbureaus, onderzoeksinstellingen als PBL en NGO’s als Stichting Natuur en Milieu maken, al dan niet in opdracht van decentrale overheden, gebruik van de gegevens. Diverse nationale, regionale en lokale media berichten regelmatig over de gegevens. Naast traditionele, offline media zijn dat ook online media als de Groene Courant en Polder PV. Ook in het onderwijs worden gegevens uit de Klimaatmonitor gebruikt, bijvoorbeeld voor het onderbouwen van afstudeerscripties.

Nationale EnergieAtlas

De Klimaatmonitor levert gegevens aan de Nationale EnergieAtlas, waarmee diverse kaartlagen en rapportages gemaakt worden.

Duurzaamheidsmonitoren

Deelverzamelingen van de gegevens worden hergebruikt in diverse Nederlandse duurzaamheidsmonitoren, zoals:

Monitor Gelders Energieakkoord

Voor het Gelders EnergieAkkoord levert de Klimaatmonitor een uitgebreide jaarlijkse monitoringrapportage, die dient als naslagwerk voor de ca. 70 aangesloten decentrale overheden. Naast gegevens van het Rijk zijn hierin ook gegevens uit de Energie Enquête van VNG geïntegreerd.

Maatwerkdashboards

Met HIER Opgewekt en Provincie Drenthe werken we aan maatwerkdashboards. Daarmee informeren zij hun achterban met de gegevens uit de Klimaatmonitor, overzichtelijk geordend en vormgegevens naar hun wensen.

Internationale gebruikers

Internationale belangstelling is er vanuit België, Frankrijk, Duitsland en de VS vanuit energie­agentschappen, universiteiten en persbureaus als Bloomberg. De Klimaatmonitor is erkend als monitor voor de Nederlandse deelnemers aan het EU-programma Covenant of Mayors (CoM). CoM en het EU-programma Access to Local Energy Data (Meshartility) beschouwen de Klimaatmonitor als best practice in Europa.

“Een schat aan gegevens, overzichtelijk bij elkaar, gevalideerd en wel. Dat maakt mijn werk een stuk makkelijker” [Karla Groen, projectleider milieudienst Rijnmond]

“Wij maken periodiek een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van energieverbruik, duurzame energieopwekking en CO2-uitstoot. Voorheen was dat vooral heel veel zoeken in verschillende bronnen. Met de komst van de Klimaatmonitor zijn de belangrijkste gegevens gecentreerd op een locatie. Ook komen er steeds recentere gegevens beschikbaar” [Ingrid van Luijt, adviseur duurzaamheid milieudienst SRE]