Agenda voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

2009
In het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 wordt de gezamenlijke aanpak van gemeenten en Rijk beschreven die gemeenten verder moet helpen naar klimaatneutraliteit. In het akkoord zijn afspraken gemaakt op vijf gebieden: overheid (gemeente), energieproductie, mobiliteit, gebouwde omgeving en bedrijven.

Terug naar de website Lokaal Klimaatbeleid