Gemeente vol energie, leidraad energieneutraal verbouwen

Gemeenten moeten steeds meer doen met steeds minder middelen. Belangrijk daarom, om datgene wat we doen zo efficiënt mogelijk te doen. Van elkaar leren is daarbij essentieel. Voorkomen dat we dezelfde fouten maken en leren van de successen van anderen. Bij een onderwerp als energieneutraal verbouwen is dit ontzettend belangrijk. Huishoudens staan voor grote keuzes en gaan ingrijpende projecten aan. Gemeenten moeten ze daarbij zoveel mogelijk ondersteunen en faciliteren. Hoe soepeler deze processen lopen, des te meer navolging ze krijgen.

De leidraad 'Gemeente vol Energie' is een goed voorbeeld van hoe gemeenten elkaar kunnen helpen. Het is een bundeling van de kennis en ervaring die binnen negen gemeenten is opgedaan. Het is geen definitief rapport, maar een strategie gebaseerd op de huidige inzichten en relevante voorbeelden. Het document bevat suggesties op het gebied van regelgeving, informatie en financiering. Energieneutraal wonen is gunstig voor het klimaat, de woonlasten en de werkgelegenheid.

Het themateam Duurzame Gebouwde Omgeving heeft samen met Lokaal Alle Lichten Op Groen van Platform 31 de totstandkoming van deze leidraad ondersteund. Breda, Wageningen, Amsterdam, Hoorn, Amersfoort, Apeldoorn, Hardenberg, 's Hertogenbosch en Haarlem hebben de input geleverd.

Gebruik deze leidraad goed en maak energieneutraal verbouwen tot de norm in uw gemeente.