Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Dit is een handreiking voor ambtenaren van lokale overheden die zich oriënteren op de rol die ze ten opzichte van lokale duurzame energie-initiatieven kunnen vervullen.

Lokale energie-initiatieven vragen een hoge mate van (technische, financiële, organisatorische) professionaliteit en betrouwbaarheid. Voor ondersteuning in de beginfase kloppen burgers vaak bij de gemeente aan. Daar gaat deze handreiking over.