Nieuwe kansen voor klimaatbeleid gemeenten en waterschappen

Water biedt vele kansen voor lokaal klimaatbeleid. De Routekaart afvalwaterketen 2030 van VNG en Unie van Waterschappen bevat veel inspirerende voorbeelden. Voor dit instrument hebben we ter inspiratie 12 kansen uitgelicht. Er zijn nog vele andere mooie voorbeelden.
De Kansenkaart geeft een mooi beeld van 12 kansen die waterschappen en gemeenten samen kunnen oppakken en realiseren in het kader van klimaatbeleid.