Brochure Klimaatactieve Stad

Klimaatactieve Stad (KAS) is een beweging die een bijdrage wil leveren aan een leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan. Belangrijk kenmerk: KAS is een leerproces waarin waterschappen en gemeenten samen met de inwoners en gebruikers van de stad lessen trekken uit succesvolle, maar ook minder fortuinlijke initiatieven, ontdekken wat wel en niet werkt, en welke nieuwe samenwerkingen kunnen bijdragen aan de beweging.

KAS is een goede manier om in de wereld van adaptatie breder te kijken. Hebben de adaptatiemaatregelen mogelijk ook een positieve uitwerking op het tegengaan van de klimaatverandering?
Door KAS komen nieuwe kansen in beeld; kansen die zowel adaptatie als mitigatie een stap verder helpen.