Lokale Klimaat Agenda

2011

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat samen met klimaatambassadeurs van vijf grote gemeenten en de waterschappen zorgen dat succesvolle lokale klimaatinitiatieven op grote schaal navolging krijgen onder het motto 'Werk maken van klimaat'. Daarnaast wil hij samen met de ambassadeurs eventuele knelpunten in de regelgeving opheffen. De Lokale Klimaatagenda 2011-2014 kan lokale en regionale overheden helpen bij het realiseren van hun klimaatambities door succesvolle, kansrijke klimaatinitiatieven meer bekend te maken voor de rest van Nederland.

In de Klimaatagenda staat beschreven met welke acties overheden hun CO2-reductiedoelstellingen (lokaal, landelijk) willen bereiken. Bij ieder van de tien Speerpunten zijn concrete acties geformuleerd voor zowel decentrale overheden als voor de rijksoverheid.

  • Meer informatie over de Lokale Klimaat Agenda