Rapport Stappenplan klimaatneutrale gemeentelijke-provinciale organisatie Lokaal Klimaatbeleid

2008
Steeds meer gemeentelijke en provinciale organisaties willen het goede voorbeeld geven en spreken de ambitie uit om klimaatneutraal te worden. Agentschap NL ontwikkelde in samenwerking met Builddesk een stappenplan om te komen tot een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. De gemeenten Haarlem en Maassluis en de provincie Noord Holland zijn als pilotorganisatie betrokken. Op basis van diverse gesprekken en een workshop per organisatie is gekomen tot een stappenplan. Dit stappenplan is algemeen in zijn opzet en daarom toepasbaar op alle gemeenten en provincies.

Door klimaatneutraal te worden neemt een gemeentelijke of provinciale organisatie haar verantwoordelijkheid. Een belangrijke functie van een gemeente of provincie is die van voorbeeldfunctie voor haar inwoners. Door zelf goed in te zetten op energie-efficiëntieverbetering, energiebesparing en duurzame energie wint de organisatie aan geloofwaardigheid en draagt daarmee bij aan het scheppen van een klimaat waarin ook anderen willen investeren in maatregelen op energiegebied.

Om te komen tot een klimaatneutrale organisatie zal een aantal stappen gezet moeten worden. Voor elke organisatie is dat weer anders, afhankelijk van de specifieke eigen kenmerken. Soms kunnen stappen worden overgeslagen, in een andere volgorde plaatsvinden of kunnen bepaalde fases meerdere keren doorlopen worden. Via onderstaande link kunt het stappenplan downloaden.

Per stap wordt aangegeven welke bestaande instrumenten inzetbaar zijn. Onderzocht wordt nog of de succesvolle Meerjarenafspraken (in 2007 3,9% besparing) om te zetten naar de gemeentelijke situatie, zodat er meer ijkpunten en afrekenmomenten ontstaan en het opvolgen van de afspraken minder vrijblijvend is. Daarnaast wordt binnen Agentschap NL gewerkt aan een eenduidige definitie van klimaatneutraal. Daarmee worden de prestaties van organisaties beter vergelijkbaar.