Scriptie Effect energierenovatie op leefbaarheid

2016

Het energiezuinig maken van woningen heeft veel voordelen voor bewoners. Het zorgt over het algemeen voor meer comfort in de woning en voor een lagere energierekening. Wanneer in een project meer woningen tegelijkertijd worden aangepakt, zoals in een hele  buurt en/of wijk, kan de renovatie mogelijk op een andere manier positieve effecten hebben.
Het literatuuronderzoek naar de definitie van het begrip leefbaarheid heeft geleidt tot de volgende definitie: De mate waarin de dagelijkse leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die door de mens en de lokale gemeenschap worden gesteld.

Het doel van dit afstudeeronderzoek was om te kijken wat de effecten van renovatieprojecten zijn op de leefbaarheid. Om dit te kwantificeren is gekeken naar de 5 dimensies die het begrip leefbaarheid kwantificeren, namelijk: woningen, bevolking, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving. Er is gekeken of er door toedoen van de renovatie een verandering is opgetreden in de verschillende dimensies. Met als doel om te kijken welke positieve en/of negatieve effecten het renovatieproject op de leefbaarheid heeft gehad.