Scriptie De draagbaarheid van energielasten in beeld

2012
Door stijgende energielasten komen steeds meer mensen in de financiële problemen (Ministerie van BZK, 2012). Energielasten beslaan een steeds groter deel van de woonlasten. Dat heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Zo berichtte de grootste netbeheerder Liander in december 2011 dat het aantal afsluitingen van energie wegens betalingsproblemen was toegenomen. Minister Kamp van Sociale Zaken bagatelliseerde dit een paar dagen later, door er op te wijzen dat het landelijke aantal afsluitingen was afgenomen. Dit vormde dan ook de aanleiding tot dit onderzoek met als doel het objectief in kaart brengen van de problematiek. Wisse Veenstra voerde het onderzoek uit en schreef onderstaande scriptie.