Financiering

Aan alle projecten zit een financiële kant. Gemeenten kunnen daar verschillende rollen in spelen; door een ondernemende rol te pakken kunnen projecten gaan lopen. Of juist door zelf steun te bieden en gebruik te maken van regelingen die er zijn.

Ondernemende overheden kunnen op een slimme manier werken aan doelstellingen voor hernieuwbare energie en daarbij ook de financiële vruchten plukken. In de Handreiking Financiering van Duurzame Energie projecten bij de Waterschappen (pdf, 1.2 MB) is inspiratie te putten voor een ondernemende aanpak. Ook zijn er verschillende publieke energiefondsen die kunnen worden ingezet om de energietransitie te versnellen.

Maatschappelijk vastgoed

Op het maatschappelijk vastgoed is nog veel winst te behalen, zowel qua energiebesparing als financieel. Een overzicht van instrumenten voor het gemeentelijk vastgoed is bij RVO.nl te vinden. Ook wanneer er geen middelen beschikbaar zijn om te investeren kan er met slimme constructies, bijvoorbeeld via een ESCO, veel winst worden behaald.

Subsidies en Regelingen

Er zijn meerdere subsidieregelingen beschikbaar voor opwekking van hernieuwbare energie en energiebesparing bij woningen. Voor grootschalige hernieuwbare energie is er de SDE+ regeling. Particuliere woningeigenaren kunnen gebruik maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) of de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De ISDE subsidie is ook open voor ondernemers. Woningeigenaren kunnen ook gebruikmaken van energiebespaarleningen, om maatregelen voor verduurzaming te financieren. Lokale overheden kunnen samenwerken met de uitvoeringsinstantie van deze leningen om een lokale lening beschikbaar te stellen met gunstiger voorwaarden of voor een aanvullende doelgroep. Projecten in de sociale huursector kunnen gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP).

Publicaties en downloads

Op de pagina Publicaties staat een uitgebreider overzicht.