Klimaatadaptatie

Lokaal energie- en klimaatbeleid richt zich van oorsprong op mitigatie: het voorkomen van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast werken decentrale overheden ook aan klimaatadaptatie: het aanpassen van de lokale en regionale omgeving aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Ondersteuning door Rijkswaterstaat

Decentrale overheden worden ondersteund bij deze rol via het kennisportaal Ruimtelijke adaptatie.


klimaatadaptatie